فرار از منطقه مرزی

آوریل 24, 2018 Moralsociety 0

فرار از منطقه مرزی (در حاشیه برنامه پرگار در باره همجنسگرایی)/ رضا علیجانی https://t.me/rezaalijani41 جدا از هرگونه ارزش داوری در باره طرفین بحث، این مناظره […]