منادیان غارت بیت المال !

می 11, 2017 Moralsociety 0

شگفتانه اینست که مدافعان ارزشهای دیروز چرا امروزه منادیان غارت بیت المال شده اند! آیا آحکام اسلام تغییر کرده اند؟!یا افراد احکام اسلام را به […]