فریب نخوریم!

نوامبر 28, 2020 Moralsociety 0

این جوان غیور خونخواه را فرستاده اند جلوی درب وزارتخارجهٔ هم چینی ، هم روسی جیب بری عیسلامی؛ تا با کنایه وایهام از بیدولت حسن […]