نجوا با خيرخواهان ميهن!

مارس 6, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد:بنده، قصد دارم با استناد به اين عكس/خبر ، درگوشى، نكته‌اى را متذكر شوم واميدوارم گوش”اى در ميان باشد جهت شنيدن ! “به نظر […]