عاقبت نزار زاکا؟

سپتامبر 1, 2017 Moralsociety 0

آيا سخنگوى قوه اوليگارشي فاسدومفسد اردشير جوابى براى اين افتضاح دارد؟ نزار زاکا پس از تایید حکم ۱۰ سال زندان؛ «به ایران سفر نکنید، جای […]