آفت جهل مقدس

می 5, 2020 Moralsociety 0

حکایت قمار بازی امام حسین با فرد مست که محمود کریمی نقل کرد، دوباره جهال مقدس را آشکار کرد. جهل مقدس! آفتی که ما را […]