درسوگ شيخ شهيدهمدان! (۲)

آوریل 28, 2019 Moralsociety 0

جامعه اخلاقی درسوگ شيخ شهيد همدان! (فيسبوك نوشت مهرداد فرهمند) نظام جمهوری اسلامی به حکومت روحانیان معروف شده اما روحانیان، خود قربانی این حکومتند. نمونه […]