چهار بی، چارB

آوریل 27, 2019 Moralsociety 0

بيش از يك سال ديگر به انتخابات بعدى آمريكا نمانده و چنانچه ايران خويشتندارى كند و به دام چارB نيفتد ؛ هم ترامپ بازنده انتخابات […]