حق تماشای زنان در ورزشگاه

اکتبر 12, 2019 Moralsociety 0

آنچه دیروز در تهران ورزشی (حق تماشای زنان) گذشت، بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ روحانیت معاصر است: غلبه عینیت جهان بر ذهنیت آماسیده‌ای که هراسناک […]

چرا ایران تونس نشد؟!

سپتامبر 14, 2019 Moralsociety 0

یکی پرسیده :چرا ایران تونس نشد؟! منظورش واضحه البته! می‌خواد بگه چرا در تونس خودسوزی اعتراضی يك دست‌فروش تونسی منجر به رژیم چنج شد؟! ولی […]

مفتیان حرف مفت زن

آگوست 17, 2019 Moralsociety 0

نایب رییس فوتبال زنان ایران ( لیلی صوفی زاده: اگر زنان در ورزشگاه حضور یابند، هیچ اتفاقی نمی افتد. مفتیان حرف مفت زن :ضعیفه! سر […]