همچنان در تذكرة الاولیاء

آگوست 12, 2019 Moralsociety 0

همچنان در تذكرة الاولیاءخاطرم هست ، سال‌ها پیشتر، برای فاتحه خوانی بر مزار والدين دکترناصرمعصومی ، با حضرت_هوالمحمود* به امامزاده طاهر کرج رفتیم! برخی از […]