دین و سیاست (۴)

جولای 23, 2020 Moralsociety 0

حساسیتهای دینی ✍محمد سروش محلاتی فعالیتهای سیاسی شخصیت ها تابع گرایشات فکری و حساسیتهای روحی انهاست ، مثلا کسی که گرایش ناسیونالیستی دارد ، همه […]