ایماژ رقص

نوامبر 9, 2019 Moralsociety 0

✍مصطفی ملکیان هر انسانی یک ایماژ (تصویر) از زندگی در ذهن دارد که این تصویر بر رفتار او شدیدا تاثیر می گذارد. یکی زندگی را […]