رمالی و کتاب‌سوزی !

ژانویه 24, 2020 Moralsociety 0

«تبریزیان» کیست و چرا «هاریسون» را آتش زد؟ عباس تبریزیان کتاب اصول طب داخلی هاریسون را که مرجع علم پزشکی است آتش زده. او آموزه […]