جدل دانشجو با رئیسی

دسامبر 11, 2019 Moralsociety 0

بنده به عنوان یک مومن شهروند و طلبه حوزه ،عکس العمل لطیف و مداراجویانه جناب رئیسی را تحسین می کنم. بیش باد! البته کامنتی هم […]