زلزله کرمانشاه

نوامبر 14, 2017 Moralsociety 0

محمد امجد: فبنوشت دكترصدراخالقى(دكتراى حقوق) به درخواست بنده در اوج مصيبت زدگى ميهن ام ايران واستان زادگاهم كرمانشاه!از ايشان سپاسگزارم كه دربستربيمارى اين درخواست را […]