به این “خودزنی” خاتمه دهید!

اکتبر 9, 2020 Moralsociety 0

احمد زید آبادیآزادی نرگس محمدی در شب اربعین، امیدوارم نشانۀ تغییر در جهت‌گیری سیاست قوۀ قضائیه در مورد پدیده‌ای به نام “زندانیان سیاسی” باشد.پدیدۀ زندانیان […]