ساده زیستی، راهی به تعالی

می 12, 2019 Moralsociety 0

شاید بتوان پیامِ ساده زیستیِ هنری دیوید ثورو(Henry David Thoreau) متفکرِ بزرگ، اصیل، و انسان دوست امریکایی(۱۸۶۲-۱۸۱۷) را، که سلسله جنبانِ جنبشِ جهانی ساده زیستی […]