… حرام است.

سپتامبر 29, 2019 Moralsociety 0

حالا كه گرتا تونبرگ سوئدى در سازمان ملل ،همه رهبران جهان را دشمن “تنها سياره مسكون” منظومه شمسى معرفى كرد و مرحوم مكارم شيرازى و […]