تا بوده همين بوده!

فوریه 15, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: اين رسم روزگار است كه همه_اعليحضرت_ها_به_يكسان_متوهم_اند!مدام براى رخنه پوشى استبدادرأى شان، رعيت را به پيشرفت هاى طلائى ! كشور ارجاع مى دهند؛ حال […]