يك هفته گريه بخاطر صلح

ژانویه 17, 2020 Moralsociety 0

سلام الله عليك” يك هفته گريه بخاطر صلح”سال دوم دبيرستان بودم ( ١٥ساله) كه بعد از تعليم آموزش نظامي بصورت داًوطلبانه عازم جبهه شدم ، […]