دو مغالطه پنهان …

می 2, 2019 Moralsociety 0

در سخنان آقاى گرامى دو مغالطه پنهان هست كه بايد تصحيح شود: ١- روحانيت را معادل دين گرفته است ، و نه مروجان دين واخلاق! […]

آيا شما فمنيست ايد؟

مارس 9, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: آيا شما فمنيست ايد؟ (سوال سيد مصطفى تاجزاده، مجاهدآزاديخواه) و….. “ذكر يك خاطره در روز هشتم مارس!” «…. سلام مرا به حضرت آيت […]