قدرت روز افزون سپاه

ژانویه 10, 2019 Moralsociety 0

آنان که برای حفظ نظام چنین می کنند، مانند کسی هستند که برای دیدن «جنگل» درختها را قطع می‌کنند. قبلاً سپاه چگونه بود؟ سپاه پاسداران […]