دین به دنیا فروش!

آگوست 14, 2019 Moralsociety 0

خاطرم هست، همان ایام که قم بودم و مرتکب ترویج حقوق بشر جهانشمول، هرگاه فرصتی دست می‌داد به محضر مرحوم آیةالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی […]