مقدمات نیک خواهی

دسامبر 9, 2019 Moralsociety 0

لااقل باید پنج مقدمه پشت سر گذارده شود تا نیک خواهی حاصل آید و بدون حصول این مقدمات، انسان به درجه و مرتبه نیک خواهی […]