شيخ گريان!

ژانویه 3, 2017 Moralsociety 0

نزد امام صادق عليه السلام از عبادت ها و گريه و زهد و شب زنده دارى عابدى تعريف كردند ؛ حضرت فرمود ” عقل” اش […]