باطل السحر طلسم خشونت…

0

ازفیس بوک محمد جواد غلامرضا کاشی سیاست میدان انباشت و کاربست قدرت است. اما قدرت مثل طلا نیست که در یک معدن ذخیره شده باشد. […]