علت گرانی گوشت…

فوریه 22, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: يك رأس خلبان مقدس هواپيمائى براى آيت‌الله امجد اس‌ام‌اس فرستاده است: « با رأى دادن به شيخ حسن فريدون برجام/خرجامى و نمايش دادن […]