پس نمره ات بیست !

آوریل 21, 2020 Moralsociety 0

( درپاسخ به اظهارات مشعشع سخنگوی بیدادگستری) “تنها بیست مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضاییه به اثبات رسیده است.” پ.ن:حالا چرا گفتیم […]