دفاع دیرهنگام از امید

آگوست 29, 2019 Moralsociety 0

عید آمد و عیدآمد “عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا!”برای جلب اعتماد رعیت به صندوق شامورتی استصخابات، روزی‌نامه اعتماد پدر جناح اصول‌گرا رو در […]