اندر باب فقه

ژانویه 2, 2020 Moralsociety 0

یکم: آنچه از پیامبر مکرم برای همه‌ی انسان‌ها و همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها به وجه واجب رسیده البته واجب‌الاتباع است. همه‌ی سخن در آن است […]