نسخه انگلیسی قرنطینه

مارس 25, 2020 Moralsociety 0

بعد از مقاومت لجوجانه و جاهلانه رئیس جمهود روحانی و توجه نکردن به کارشناسان دلسوز نظام سلامت کشور، امر فرمودند که قرنطینه ( حکومت نظامی […]

قرنطینه و رفع حصر!

مارس 11, 2020 Moralsociety 0

احمد زیدآبادی:@Barannewssقرنطینه همان حصر خانگی است و این چیزی است که اکنون بسیاری از ایرانیان از جمله مسئولان کشور فشار روانی‌اش را بر خود کاملاً […]

اصل تخصص و اهلیت

مارس 8, 2020 Moralsociety 0

عمریست علما و روحانیان باستناد “اصل تخصص و اهلیت” آحاد جامعه را از ورود به حوزه دین و اظهارنظر در آن نهی و عرض عریض […]