اصلا شما نماز مى خوانيد؟!

دسامبر 10, 2017 Moralsociety 0

محمد امجد: متقى فر “راننده” مرحوم شيخ عزيزالله خوشوقت از ستمديدگان چشم انتظار آزادى كروبى و موسوى ورهنورد پرسيده است: “اصلا شما نماز مى خوانيد؟!”خدمت […]