چو موریانه به جان انقلاب!

ژانویه 29, 2020 Moralsociety 0

یا اسحاق!«خذ الكتاب بقوة» اعلیحضرت را مگر نشنیدی؟! کار از موریانه گذشته! یه جونور عظیم الجثه پیدا کن واسه ارسال پیام! بیشتر افاقه می‌کند همان […]

رزمندگان بدون مرز!؟

ژانویه 18, 2020 Moralsociety 0

اگر از آموزه های اصیل نبوی/علوی، “عدالت “ ، “مساوات“ ، “ نوعدوستی“ و “فروتنی“ (فروتن: “خیره مأمول و شره مأمون“)را نیاموزیم وفقط دست به […]