بدون هراس!

اکتبر 2, 2019 Moralsociety 0

خاطرات وندی شرمن رئیس تیم آمریکا در مذاکرات ۱+۵ برجام : تیم جلیلی ما را عذاب می داد.اما عراقچی در یک جلسه خواسته جدید ایران […]