ایمان، کفر…

فوریه 22, 2019 Moralsociety 0

“…آن‌چه مؤثر است اطاعت از خدا و پيغمبر«يعنى مقررات اجتماعى؟!» است؛ يعنى به مقررات عمل شود”(منقول از سيد مصطفى محقق داماد) محمد امجد: تعريف ايمان […]