زبان زرگرى!

مارس 7, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد:بنده ، سعى كردم در اين جابجائى شيخ وسيد در قوه غزا، هيچ نگويم و هيچ ننويسم! راستش را بخواهيد اصلا براى بنده خبر […]