شیون بر مصیبت ها

می 11, 2020 Moralsociety 0

نمی دانم بر کدام مصیبت میهن ام شیون کنم؟بر غرق کردن پناهجوی افغان توسط سرباز ایرانی یا بر غرق کردن ناوچه ایرانی توسط سرباز/موشک ایرانی؟!این […]