خدا، فلانی را فرستاده تا…

مارس 23, 2019 Moralsociety 0

اخبار لبنان را پيگيرى مى‌كردم؛ مقامات عالى لبنان از نبيه_برى و ميشل_عون گرفته، تا همه جهات سياسى، يك‌صدا عليه ژاژخائى غُرابُ_البين ينگه دنيا، پمپئو ؛ […]