مؤمن مکفَّر

آگوست 3, 2019 Moralsociety 0

ظریف ما ، همان مؤمن مکفَّر است!نه گندزده‌های گندوساز قدرش را می‌دانند و نه ابلهان کاخ سفید نشین!در چهل سال گذشته تا به امروز، هیچ‌گاه، […]

تقلید به سبک ظریف!

می 19, 2019 Moralsociety 0

گفتا که مکن گفت مکن تا نکنند! « این يك “سخن”ام چنان خوش آمد که مپرس!» حالا حکایت ایران است و ینگه دنیای عموتام!خب عمو […]

نه به جنگ ” با ایران “

می 16, 2019 Moralsociety 0

حالا كه عموسام از تفنگ خالى خودش ترسيده، بهتره اينطرف آب هم حواسشو ششدانگ جمع كنه؛ جنگسالاران ابله هردو طرف ، با كبريت بلاهتبشكه باروت […]