پاسخی به منتقدان

مارس 13, 2019 Moralsociety 0

عبدالکریم سروش : زیتون-«در گرماگرم انقلاب عده‌ای چنان مفتون آقای خمینی شده بودند که او را در ماه می‌دیدند و اکنون عده‌ای دچار توهمی ‌شده‌اند […]