خبرنگار یا بازجو؟

نوامبر 13, 2019 Moralsociety 0

بازجوي اطلاعات سپاه… رامین سیدامامی، پسر کاووس سیدامامی فاش کرده که علی رضوانی که در پوشش خبرنگار برای صداوسیما و برنامه‌های مانند ۲۰:۳۰ کار می‌کند، […]