آموزش و پرورش کشور ما …

سخنانی از استاد ملکیان پیرامون آموزش و پروش

در کشور ما همه تعلیم و تربیت ها ضعیف است غیر از تعلیم و تربیت جسمانی و ذهنی، بقیه عرصه ها به شدت ضعیف است. مثلا تعلیم و تربیت اخلاقی و اجتماعی دیده نمی شود. هنوز یک فول پروفسور نمی تواند با آبدارچی درست رفتار کند منظورم رفتار اخلاقی نیست بلکه درست؛ یعنی رابطه شان ساینده و فرساینده نباشد طوری که قیژ، قیژ صدا کند. استاد بلد نیست با دانشجو چه طور حرف بزند که لااقل موفقیت آمیز باشد.

بارها و بارها گفته ام، آموزش و پرورشی که مبتنی بر حافظه و تسلیم است، هیچ وقت نمی تواند دکترایش فهم و نقد داشته باشد.
تسلیم؛ موضع انفعال داشتن در برابر سخنان اکابر و بزرگان است.
اما نقد نقش فعالانه به دوش گرفتن است که من خودم قوه تمییزی دارم، قوه تشخیصی دارم و می خواهم سخنان دیگران را بررسی کنم.

اینکه من اولیات زندگی را نمی دانم اما پایتخت همه کشورهای جهان را بلد هستم تاریخ تمام جنگهای اروپا را هم بلد هستم فیزیک و مکانیک و شیمی را نیز بلد هستم به دردی نمیخورد ؛ باید آنهایی که به من ربط دارد را بلد باشم.
ما در دبیرستانها درس زندگی یاد نمی گیریم شما واقعا ببینیند یک سطر راجع به زندگی یک سطر راجع به جنگ یک سطر راجع به خشونت یک سطر راجع به حریم خصوصی یک سطر راجع به مدارا به ما یاد ندادند در حالی که اینهاست که در زندگی مهم است .

Print Friendly, PDF & Email