آیت‌الله امجد برای مقابله با ظلم، غارت و دفاع از حق، عمل به وظیفه کرد

✍ اردشیر امیرارجمند:

فجایع قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، اعتراضات جنبش سبز، دی ۹۶ و آبان ۹۸، نقض سیستماتیک حقوق شهروندی مردم، بویژه محاکمات خودسرانه، اعترافات اجباری و اعدام‌های فراقانونی بخشی از کارنامه حکومت و ولایت مطلقه آقای خامنه‌ای است.

برای مقابله با ظلم، غارت گذشته و حال و آینده این ملت ستمدیده و دفاع از حق، آیت‌الله امجد عمل به وظیفه کرد. اما اعتراض صریح و شجاعانه و هشدار خیرخواهانه ایشان به رهبری همراه شد با توهین نامه‌های امثال علم الهدی و احمد خاتمی؛ روحانیونی که سال‌هاست جزیی از شبکه فساد زا در کشور و‌ شریک‌ این جرائم هستند.

مردم قضاوت خواهند کرد چه کسی شایسته این توهین‌هاست محمود امجد یا این دیکتاتورها و دشمنان مردم در لباس روحانیت.

@Kaleme

Print Friendly, PDF & Email