اختلاف در محاکمه اختلاسگران!

مرده شوی خودت و عدالتتو ببرندی!

در جامعه ای که ندای وا اسلاما سر می دهد، آنچه از خروجی عدالت خانه اش می بینی را در انیمیشن زیر خلاصه شده است.

اینجا ببینید

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email