از کرامات شیخ ما این است…

محمد امجد :

از کرامات شیخ ما این است
شیره را خورد و گفت :”شیرین است”
وز کرامات دیگرش چه عجب !
مشت را واکرد و گفت: “وجب”!

پ. ن:

نظر برخی مومن/ شهروندان غیور بر این است حاجیان ناجی ( آنانکه طواف دل بر طواف گل می پسندند) خودشان داوطلبانه از این حج ( که قطعا مرضی حضرت حق نیست ؛ بویژه آنها که “حجة الاسلام «به فتح حاء و جیم مشدد» را به جای آورده اند) انصراف دهند خصوصا پس از اهانت آشکاری که در فرودگاه جده نسبت به دوتن از فرزندان کم سن و سال ایرانی رخ داد و آه از نهاد هیچ غیوری در ممالک محروسه برنخاست!
اصحاب منافع بازار تجارت میلیاردی حج و عمره مانع از چنین غیرت ورزی های داوطلبانه شدند ولی در عوض مانع به آتش کشیدن سفارت سعودی نشدند و ملک و ملت را بدهکار جانی و متهم ای کردند که پس از آن اقدام ابلهانه نقش مدعی به خود گرفت
به گمان بنده اگر فقیه غیوری چون امام راحل سلام الله علیه در میان ما بود قطعا این حج و عمره را(رغم تلخ‌کامی و اعتراض شدید مقدس مآبان بی دین و وجدان ) تحریم می کرد
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید ،بیایید
صد بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این بام بدین “خانه” درآئید

Print Friendly, PDF & Email