اسلام علوی در برابر اسلام اموی (۱۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی در برابر اسلام اموی ” جلسه یازدهم

برای دیدن سخنرانی جلسه یازدهم اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email