اسلام علوی و حقوق بشر (۱۰۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه صد و دوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۱۸

حفظ نظام اوجب واجبات است . حفظ نظام ( امنیت فیزیکی ،روانی ساکنان یک کشور-دولت = ملت ) اوجب واجبات است و این حکم اولیه اسلام است و برهمه احکام اولیه (وبه طریق اولى ثانویه) مقدم است.
محمود امجد در نامه ای صمیمانه و خصوصی(سال ۸۸) به رهبر نظام،
ایشان را خیرخواهی کرده بود و گفته بود «ما وشما (درعصرغیبت ) وظیفه ای جز امنیت و رفاه و آسایش و صلح و عدالت نداریم و «هدایت مردم» خاص انبیاء معصوم است که آنهم با هدایت و عصمت الاهی جریان می یابد.

۲ بهمن ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه صد و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email