اسلام علوی و حقوق بشر (۱۰۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه صد و سوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۱۹

“انا النذير العريان ” یعنی آژیرخطر! • به
“آژیرخطر”سنگ نمی زنند، دشنام نمی دهند، تهدید نمی کنند!
“گل عزیز است غنیمت شمرید اش صحبت!”

۳ بهمن ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه صد و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email