اسلام علوی و حقوق بشر (۱۷)

به جز خويشتن رهبر نداری
به جز خويشتن رهزن نداری

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفدهم

برای دیدن سخنرانی جلسه هفدهم اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email