اسلام علوی و حقوق بشر (۱۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه نوزدهم با حضور آیت الله محمود امجد.

برای دیدن سخنرانی جلسه نوزدهم اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email